top of page

אחריות חברתית

 עשייה חברתית ותרומה לקהילה הנם חלק מחיי היום יום שלי ומהווייתי, אני מתנדבת פעילה ודומיננטית במספר עמותות וקבוצות חברתיות שמטרתן נתינה ותמיכה כלכלית וחברתית, קידום נשים וניצולי שואה ובין היתר מאמצת ניצול שואה כבר 6 שנים .

משבר הקורונה חידד עבורי את ההכרה שאני רוצה להביא חלק זה גם לחיי המקצועיים, ולכן בשלוש שנים האחרונות אני גם יועצת שיווקית ואסטרטגית ללא עלות לחברות בינוניות וקטנות שנקלעו למשבר במטרה לעזור להם לצמוח וכן תומכת בעסקים קטנים כמנטורית דרך עמותת יוזמות עתיד, 

StockSnap_7AJBLM1KSM.jpg

"כשאתה משנה את הצורה שבה אתה מסתכל על דברים, הדברים שאתה מסתכל עליהם משתנים"

וויין דייר

bottom of page